BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 DTSTAMP:20200404T224823Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølg ing UID:daef755e-23aa-49e3-ae2c-a9e94f799ab2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Helsedirektoratet har kunngjort ti lskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammens att oppfø\;lging. Sø\;knad sendes til Fylkesmannen innen 1. m ars 2020.

Frist: 01.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemar k/tilskudd/2020/03/tilbud-til-barn-og-unge-med-behov-for-langvarigsammens att-oppfolging/
Arrangør: Fylkesmannen i V estfold og Telemark\, helse- og omsorgsavdelingen
Målgr uppe: Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidels er som har behov for tidlig utredning\, behandling\, oppfølging og støtte \, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølg ing TRIGGER:-P17DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR