Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020

Sau på beite i Vå, Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Sau på beite i Vå, Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Utvidet søknadsfrist i Vestfold og Telemark.  Den er satt til 15. februar 2020.

Tilskuddsordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper.

Lenke til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak ligger i menyen til høyre.

 

Søknadsfrist:
15.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
Ansvarlig:
Miljøavdelingen
Hvem kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.