BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 DTSTAMP:20200711T111706Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:258 millioner til klimatiltak UID:27f944fd-0d5d-4cc8-b010-a69333bed0f7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Klimasats er en stø\;tteordn ing for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser o g bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Fr ist: 15.02.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemar k/tilskudd/2020/02/258-millioner-til-klimatiltak/
A rrangør: Miljødirektoratet
Målgruppe: Kommuner\, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:258 millioner til klimatiltak TRIGGER:-P73DT18H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR