Slik er vi organisert

Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 210 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Embetsledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 vil hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen bli samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen skal fortsatt ha sitt kontorsted i Skien. 

Liste over alle medarbeidere med e-post og telefonnummer finner du her. 

 

 

Organisasjonskart - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Klikk her for større bilde. 

 

 

Embetsledelse

Fylkesmann Per Arne Olsen

Ass. fylkesmann Bernt Lasse Berggreen

 

Strategi og organisasjon

Strategi- og organisasjonsdirektør Hans Bakke

 

Landbruksavdelingen

Direktør Helge Nymoen

Assisterende direktør Marita Bruun

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Jon Randby

Fagsjef skog og utmark: Knut Ivar Løken

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

 

Miljøavdelingen

Direktør Elisabet Rui

Assisterende direktør Olav Sandlund

Fagsjef forurensning: Ingvar Oland

Fagsjef plan: Fred Ivar Syrstad

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Faggruppe vann ledes av assisterende direktør Olav Sandlund

 

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Jan Arne Hunnestad

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Freddy Normann Dahl, May Trude Johnsen og Mats Foshaug

Fagsjef HSO tilsyn og klagebehandling: Linda Endrestad

Fagsjef rettssikkerhet og tvang: Lisbeth Øverjordet

Fagsjef HSO utvikling: Randi Askjer

Fagsjef sosial tilsyn, klage og utvikling: Merete Lohne

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Assisterende direktør Hendrik Knipmeijer

Fagsjef barnevern: Anne Askvig

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole 1 (tilsyn og klagebehandling): Kristine Sti

Fagsjef skole 2 (kompetanse og utvikling): Berit Aarnes

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Per Arne Andreassen

Assisterende direktør Lars Gustavsen

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Pål Ringheim Eriksen

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

 

Administrasjonsstab

Administrasjonsleder Jan Erik Glad

 

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

 

Samordningsstab

Fagdirektør Petter Lodden