Slik er vi organisert

Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 210 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Embetsledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 vil hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen bli samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen skal fortsatt ha sitt kontorsted i Skien. 

Liste over alle medarbeidere med e-post og telefonnummer finner du her. 

Organisasjonskart med fagrupper

Organisasjonskart med fagrupper

Klikk her for større bilde. 

 

Embetsledelse

Fylkesmann Per Arne Olsen

Ass. fylkesmann Bernt Lasse Berggreen

 

Strategi og organisasjon

Strategi- og organisasjonsdirektør Hans Bakke

 

Landbruksavdelingen

Direktør Helge Nymoen

Assisterende direktør Marita Bruun

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Jon Randby

Fagsjef skog og utmark: Knut Ivar Løken

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

 

Miljøavdelingen

Direktør Elisabet Rui

Assisterende direktør Olav Sandlund

Fagsjef forurensning: Ingvar Oland

Fagsjef plan: Fred Ivar Syrstad

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Faggruppe vann ledes av assisterende direktør Olav Sandlund

 

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Jan Arne Hunnestad

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Freddy Normann Dahl og Mats Foshaug

Fagsjef tilsyn og klagebehandling: Linda Endrestad

Fagsjef rettssikkerhet og tvang: Lisbeth Øverjordet

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Assisterende direktør Hendrik Knipmeijer

Fagsjef barnevern: Anne Askvig

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole 1 (tilsyn og klagebehandling): Kristine Sti

Fagsjef skole 2 (kompetanse og utvikling): Berit Aarnes

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Per Arne Andreassen

Assisterende direktør Lars Gustavsen

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Pål Ringheim Eriksen

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

 

Administrasjonsstab

Administrasjonsleder Jan Erik Glad

 

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

 

Samordningsstab

Fagdirektør Petter Lodden