Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Publikasjoner


Her finner du publikasjoner fra Fylkesmannen i  Vestfold og Telemark.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.12.2020

Årsrapport for FM Vestfold 2018.pdf

Revisjonsberetning FM Vestfold.PDF

Årsrapport for FM Telemark 2018.pdf

Revisjonsberetning FM Telemark.PDF