Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Slik er vi organisert


Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

Publisert 27.12.2018

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 210 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Embetsledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 vil hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen bli samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen skal fortsatt ha sitt kontorsted i Skien. 

Liste over alle medarbeidere med e-post og telefonnummer finner du her. 

 

Klikk her for større bilde. 

 

Embetsledelse

Fylkesmann Per Arne Olsen

Ass. fylkesmann Bernt Lasse Berggreen

 

Landbruksavdelingen

Direktør Helge Nymoen

Assisterende direktør Marita Bruun

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Jon Randby

Fagsjef skog og utmark: Knut Ivar Løken

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

 

Miljøavdelingen

Direktør Elisabet Rui

Assisterende direktør Grethe Helgås

Fagsjef forurensning: Siv Hege Wang Grøvo

Fagsjef plan: Kristin B. Vindvad

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Faggruppe vann: ledes av assisterende direktør Grethe Helgås

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Jan Arne Hunnestad

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Freddy Normann Dahl, May Trude Johnsen og Mats Foshaug

Fagsjef HSO tilsyn og klagebehandling: Linda Endrestad

Fagsjef rettssikkerhet og tvang: Lisbeth Øverjordet

Fagsjef HSO utvikling: Randi Askjer

Fagsjef sosial tilsyn, klage og utvikling: Merete Lohne

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Assisterende direktør Hendrik Knipmeijer

Fagsjef barnevern: Anne Askvig

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole 1 (tilsyn og klagebehandling): Kristine Sti

Fagsjef skole 2 (kompetanse og utvikling): Berit Aarnes

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Per Arne Andreassen

Assisterende direktør Lars Gustavsen

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Pål Ringheim Eriksen

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

Fagsjef gravplassmyndighet: Åse Skrøvset

 

Administrasjonsstab

Administrasjonsleder Jan Erik Glad

 

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

 

Samordningsstab

Fagdirektør Fred Ivar Syrstad