Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny fylkeslege


Sigmund Skei byrjar som direktør for Helse- og omsorgsavdelinga og fylkeslege 1. februar 2021.

Publisert 12.01.2021

Han er 55 år og kjem frå stillinga som kommuneoverlege i Tønsberg kommune.

Freddy Dahl fungerer som fylkeslege fram til Skei er på plass.