Gode rapporter fra kommunene

Kommunene er pålagt å levere jevnlige situasjonsrapporter til Fylkesmannen. – Vi ser at alle de 23 kommunene i Vestfold og Telemark rapporterer på en god måte, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Det kom fram onsdag 8. april på det ukentlige møtet, som Fylkesmannen har med kommunene. Campingplasser, gjestehavner og fordeling av skjønnsmidler til kommunene var andre temaer på møtet før påsken.

20. april oppheves hytteforbudet. Samtidig fraråder regjeringen alle unødvendige fritidsreiser. Fylkesmannen oppfordrer kommuner til å samordne forståelsen av reiserådene.
- De kommunene som har store campingplasser og gjestehavner bør samarbeide, oppfordret fylkesmann Per Arne Olsen på møtet.

Ny runde med skjønnsmidler til kommunene 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal fordele 15,6 millioner kroner til kommunene i fylket. Det er det samme beløpet som forrige gang.

- I forrige runde, i slutten av mars, fordelte vi dette med lik sum per innbygger, med 100 000 kroner som minimum til de minste kommunene. Vi sa da at vi er klar over at utgiftene varierer mellom kommunene, og at vi ville ta hensyn til dette ved senere tildelinger, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Fra før har Kommunaldepartementet bedt Fylkesmannen om å rapportere om kommunenes merutgifter til departementet. Kommunene gjør en jobb ved å beregne dette nå, og skal spille inn sine beregninger over påske. 

Når det gjelder likviditetssituasjonen er vår forståelse at kommunene med svakest likviditet har funnet markedsmessige løsninger på dette på kort sikt. I tillegg fikk kommunene utbetalt rammetilskudd fra staten før påske. 

Samhandling mellom kommuner og sykehus
En gruppe hos Fylkesmannen jobber med å sikre og understøtte helhetlig samhandling mellom kommuner og sykehus, dersom det skulle bli et omfattende smitteutbrudd i fylket.

Første trinn er at hver kommune skal ha klargjort maksimal egen kapasitet. Andre trinn er å forberede en regional beredskap for et par større felles enheter, dersom behovet skulle oppstå. Skjønnsmidlene kan også anvendes til å støtte vertskommuner for eventuelle slike tiltak.

-Vi avventer derfor foreløpig å fordele neste pott skjønnsmidler på 15,6 millioner kroner. Vi skal gjøre dette i dialog med kommunene, sier Olsen.