Bli med på østersdugnad!

Elever fra Borgheim ungdomsskole på plukkedugnad under åpningen av Østersdugnaden.
Elever fra Borgheim ungdomsskole på plukkedugnad under åpningen av Østersdugnaden. (Foto: Vestfold fylkeskommune)

5. juni ble «Østersdugnaden» lansert - en folkedugnad hvor alle som vil enkelt kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. Arten er en stor trussel både mot badeliv og naturmangfold. For å begrense artens vekst, har Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med Oslofjordens Friluftsråd (OF), etablert «Østersdugnaden».

Bli med på østersdugnaden!

Inviterer hele Vestfold med på østersdugnad