Mostranda camping får ikke medhold

Fylkesmannen opprettholder Færder kommunes vedtak i klagesaken om Mostranda camping. Tidligere gitte byggetillatelser er ugyldige

Fylkesmannen opprettholder Færder kommunes vedtak om å omgjøre de gitte tillatelser på eiendommen.

Fylkesmannen mener bebyggelsesplanen fra 2003 er ugyldig.

Dette innebærer at det ikke foreligger gyldige byggetillatelser for de aktuelle byggene. Tiltakshaver har mulighet til å søke om byggetillatelse med utgangspunkt i gjeldende plangrunnlag

Du kan lese hele Fylkesmannens vedtak, se vedlegg til høyre på siden.