Stigeråsen skole vinner Dronning Sonjas skolepris

En enstemmig jury har kåret Stigeråsen skole i Skien kommune som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2019. Dronningen deler ut prisen på Stigeråsen skole 2. desember.

Mer enn en skole

Stigeråsen skole ligger i Gulset bydel i Skien kommune. Skolen er en barneskole med ca. 300 elever med mange ulike nasjonaliteter. Skolen har en betydelig utfordring med barnefattigdom og familier som strever på ulike måter.

Skolen har en målsetting om å være mer enn en skole og er opptatt av at alle elever skal oppleve å bli sett, være inkludert og kjenne trygghet. De arrangerer blant annet gratis fritidsaktiviteter etter skoletid tre dager i uken, som gjør at også de elevene som vanligvis ikke er med på fritidsaktiviteter får et inkluderende tilbud.

Prisutdeling i desember

Hennes Majestet Dronning Sonja har selv tatt initiativ til prisen. I 2019 er det 14. gang hun deler den ut. Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.