Apostille - redusert bemanning i Skien i uke 28, 29 og 30

På grunn av ferieavvikling kan det ikke utstedes apostiller på dagen ved vårt kontor i Skien i disse ukene. 

Dersom du trenger apostillen samme dag må du reise til hovedkontoret vårt i Tønsberg. levering i Skien kan apostillen hentes etter noen virkedager eller ettersendes. Husk å oppgi adressen den skal sendes til og hvilket land den skal brukes i.

Kontoradressen vår i Tønsberg er Anton Jenssensgate 4.

 

In English:
During the holidays we will not be able to provide apostilles on the same day at our office in Skien during the weeks 28, 29 and 30.
If you need the apostille the same day you must travel to our office in Tønsberg.
Office address is Anton Jenssengate 4.

If you hand in the documents i Skien, you can collect the apostille after a few working days, or we can send it to you (remember to give us your address).