Ønsker din kommune større handlingsrom i finansieringen av arbeidet med utsatte barn og unge?

Kommunene inviteres til å delta i Pilot for programfinansiering.

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er valgt ut som pilot i arbeidet med å finne nye løsninger for å finansiere kommunenes tverrfaglige arbeid rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. Innlandet og Trøndelag er også pilotregioner. 

Kommunene inviteres til å delta i Pilot for programfinansiering.

KS, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet står bak piloten.

For mer informasjon se dokumentet på høyre side.