Mellomøya plantefredningsområde

Øst på Mellomøya ble et 13 dekar stort område vernet i 2006 for å bevare en forekomst av den sjeldne arten lodnefiol og dens livsmiljø.

Last ned PDF med mer informasjon om Mellomøya plantefredningsområde