Ilene naturreservat

Rundt 270 fuglearter er observert på Ilene. Det er få områder i Norge som slår dette våtmarksområdet i artsrikdom. Så godt som hvert år registrerer ornitologene nye arter.

Last ned PDF med mer informasjon om Ilene naturreservat

 

Besøkssenter våtmark Ilene

Rett ved Ilene naturreservat ligger Besøkssenter våtmark Ilene. Senteret er et nasjonalt autorisert natursenter som har gratis pedagogiske opplegg for skoler og barnehager, og åpne dager for publikum i sommerhalvåret. 

Les mer om Besøkssenter våtmark Ilene her...