Oppstart av ny verneplanprosess

Grov innhul lind i Gjuvet naturreservat. Foto: Sigve Reiso
Grov innhul lind i Gjuvet naturreservat. Foto: Sigve Reiso

Melding om oppstart av verneplanprosess for skog på Statskog SFs eiendommer i Drangedal og Tinn kommuner i Telemark.

Fylkesmannen varsler med dette at det blir startet opp verneplanarbeid for følgende områder som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven:

 

Navn på område

Kommune

Areal i daa

Korsvann Drangedal 1 944
Ormenatten Tinn 2 779
Utvidelse av Midtstrondbekken naturreservat Tinn 6 473
Utvidelse av Gjuvet naturreservat Tinn 718


Oversiktskart og kart over de aktuelle områdene ligger i menyen til høyre.

 

Synspunkter i forbindelse med verneplanarbeidet kan sendes til Fylkemannen innen 1. mai 2019.

Det vil lette den videre saksbehandlingen om uttalelser sendes elektronisk til fmvtpost@fylkesmannen.no

Spørsmål knyttet til verneplanarbeidet kan rettes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på telefon 33 37 10 00.