Frivillig vern av skog i Telemark

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud

Tilrådning med forslag om vern av syv nye naturreservater. Områdene for frivillig skogvern ligger i Bamble, Drangedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Skien.

Fylkesmannen legger med dette fram forslag om vern i medhold av naturmangfoldloven. Forslaget til vern er basert på ordningen med frivillig vern av skog.

Områdene som foreslås vernet er: 

 Navn på område

Kommune

Areal i daa

Verneverdi

Bambleåsen

Bamble

1 137

Lokal (*)

Bjørndalsfjellet

Drangedal

1234

Regional (**)

Grønhovdåsen

Fyresdal/Kviteseid

3 055

Lokal til regional (*/**)

Pindalen Øst

Drangedal

686

Regional (**)

Sandvik

Fyresdal

1987

Lokal til regional (*/**)

Talleivstaulen

Seljord

697

Regional (**)

Urdeknuten

Skien/Drangedal

469

Nasjonal (***)