Frivillig skogvern

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud

Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Konfliktnivået er vesentlig redusert etter innføring av frivillig skogvern. Gjennom frivillig vern-prosesser er det utvikla samarbeidsformer og gjensidige tillitsforhold mellom berørte parter i skogeiersamvirket og miljøvernforvaltninga

 


29.04.2020

Oppstart av verneplanprosess for Grøum i Tønsberg kommune

Fylkesmannen varsler med dette at det er startet opp verneplanarbeid for Grøum i Tønsberg kommune. Området er aktuelt for å utrede mulighet for vern som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven.

13.03.2020

Frivillig skogvern - Ny tilrådning

Tilrådning om vern av fire nye naturreservater i fylket. Områdene ligger i Skien, Hjartdal, Tinn og Notodden, sistnevnte går og inn i Viken. 

09.03.2020

Tilrådning om vern av et skogområde i Sandefjord

Fylkesmannen tilrår til Miljødirektoratet utvidelse av Flisefyr-Hidalen naturreservat i Sandefjord kommune.  

24.01.2020

Ny verneplanprosess

Fylkesmannen varsler oppstart av verneplanarbeid for fem områder som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven i Drangedal kommune.

20.12.2019

To nye skogområder vernet

Regjeringen vernet i dag 20. desember, 46 nye skogområder. Smokkstadlia i Larvik og Lysthuskollen i Notodden er to av de.

06.12.2019

Sju nye naturreservat i Telemark

Regjeringa verna i dag, 6. desember, 28 nye skogområde som naturreservat. 

19.08.2019

Tilrår vern av tre skogområder i Vestfold

Fylkesmannen tilrår til Miljødirektoratet opprettelse av to nye skogreservat i Larvik, Sande og Svelvik kommuner, samt utvidelse av Korpen naturreservat i Larvik kommune.

02.07.2019

Frivillig vern av skog i Telemark

Tilrådning med forslag om vern av syv nye naturreservater. Områdene for frivillig skogvern ligger i Bamble, Drangedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Skien.

21.06.2019

Regjeringen vernet i dag 29 skogområder i elleve fylker

Et nytt naturreservat og to utvidelser av eksisterende reservater i Telemark.

28.03.2019

Frivillig skogvern - Ny verneplanprosess

Melding om oppstart av verneplanprosess for frivillig vern av skog på private eiendommer i Hjartdal, Notodden, Skien og Tinn kommuner i Telemark og Kongsberg kommune i Buskerud.

Flere nyheter