Frivillig skogvern

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud

Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Konfliktnivået er vesentlig redusert etter innføring av frivillig skogvern. Gjennom frivillig vern-prosesser er det utvikla samarbeidsformer og gjensidige tillitsforhold mellom berørte parter i skogeiersamvirket og miljøvernforvaltninga

 


12.08.2020

Tilrår vern av naturreservat i Drangedal kommune

Fylkesmannen tilrår vern av tre nye naturreservat og to utvidingar av eksisterande reservat i Drangedal kommune.

07.08.2020

Fylkesmannen tilrår oppretting av Grøum naturreservat

Fylkesmannen tilrår oppretting av naturreservat for bøkeskog på Grøum i Tønsberg kommune.

30.07.2020

12 naturreservat ligg i Tinn kommune

Rollagåsen naturreservat vart verna 23. juni 2020, og er eit av dei 12 naturreservata som ligg i Tinn kommune.

28.07.2020

Korpen og Sagkollen utvida med ca 3066 dekar

Eit av Larvik kommune sitt 28. naturreservat vart 23. juni 2020 utvida med ca 3066 dekar.

11.08.2020

Rupefjell og Selslinatten naturreservat i Notodden

Rupefjell og Selslinatten naturreservat vart verna 23. juni 2020, og dette er Notodden sitt 10. naturreservat.

04.08.2020

Utviding av Flisefyr og Hidalen naturreservat i Sandefjord

Utvidinga av Flisefyr og Hidalen naturreservat vart vedteke verna i statsråd 23. juni 2020.

21.07.2020

Utviding av Skirvedalen naturreservat i Tinn

Utvidinga av Skirvedalen naturreservat vart vedteke verna i statsråd 23. juni 2020. 

24.07.2020

28 naturreservat ligg i Larvik kommune

Kvelderønningen naturreservat vart verna 23. juni 2020, dette er Larvik sitt 28. naturreservat.  

14.07.2020

Røsaker naturreservat i Skien

Skien kommune fekk sitt 18. naturreservat 23. juni 2020

10.07.2020

Sandvik naturreservat i Fyresdal

Fyresdal kommune fekk sitt niande naturreservat 23. juni 2020

Flere nyheter