Kvotejakt på gaupe i 2020

Gaupe. Foto: Lars Gangås
Gaupe. Foto: Lars Gangås

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020.

Nemnda har fastsatt en samlet kvote på inntil 20 dyr, hvorav inntil 6 hunner eldre enn ett år. 5 dyr, inkludert en voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Kvoten er fordelt på tre jaktområder, samt et område i Aust-Agder med kvotefri jakt.

Lenker til dokumenter og hjemmesiden til Rovviltnemnda i region 2 finner du i menyen til høyre. 

På hjemmesiden til Rovviltnemnda ligger og kart som viser jaktområdene med tildelt kvote, samt mer informasjon om kvotejakta 2020.