Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

Sau på beite i Vå, Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Sau på beite i Vå, Vinje. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

1. november 2019 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

Alle søknader om erstatning skal sendes inn via elektronisk søknadssenter.

Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter åpnes innen 15. oktober
for innlegging av årets søknader.

Hvis du ikke har brukt det elektroniske søknadssenteret tidligere, må du først registrere deg som søker. Veiviser ligger på siden til søknadssenteret.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Erstatningsordningen for tap til rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet og behandles hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til kontaktpersonen som står på høyre side. Hvis du senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, må dette skje skriftlig via post til Fylkesmannen.