Høring av verneplan for fredning av Kvelderønningen i Larvik

Lågurt- eikeskog i Kvelderønningen
Lågurt- eikeskog i Kvelderønningen

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender med dette ut en høring av verneplan for Kvelderønningen i Larvik kommune i Vestfold. Det ble meldt oppstart på området våren 2018.

Åtte grunneiere har tilbudt skog til bevaring som naturreservat på til sammen ca. 1026 dekar i Kvelderønningen. Tilbudene er basert på ordningen med frivillig vern og det er foreløpig ikke inngått avtale mellom stat og grunneierne. Området består i hovedsak av skogtypene rik edelløvskog og gammel barskog, der edelløvskogen er vurdert til å være regionalt verdifull ** etter naturfaglig registrering.

Eventuelle uttalelser til saken bes sendt oss innen 10. juni 2019 til følgende e-post adresse: fmvtpost@fylkesmannen.no. Ev. til vår postadresse Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, postboks 2076, 3101 Tønsberg.

Høringsdokumentene, samt rapport for naturfaglig registrering, finner du i margen til høyre.
Ved spørsmål om høringen, kontakt saksbehandler på tlf. 33 37 11 93 eller send gjerne e-post til fmvelmy@fylkesmannen.no .