Grensen for Nustad naturreservat er endret

Miljødirektoratet har vedtatt å endre grensen for Nustad naturreservat. Endringen gjelder et mindre areal langs vestre kant av reservatet, langs vegen til Sandvika.

Forslag til grenseendring har vært på høring i perioden 12.03.-11.05.2018.

Miljødirektoratet har i brev datert 02.05.2019 vedtatt å endre grensen i tråd med høringsforslaget. Grenseendringen medfører at et areal på ca 1,4 dekar langs vestre kant av reservatet, langs vegen til Sandvika, er tatt ut av reservatet.

Ny grense går fram av vernekart datert mai 2019. Se også vedtaksbrev fra Miljødirektoratet datert 02.05.2019. Lenke til disse dokumentene ligger i menyen til høyre.