5 tonn stillehavsøsters samlet inn ved dugnad på Jomfruland

5 tonn stillehavsøsters samlet inn ved dugnad på Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen
5 tonn stillehavsøsters samlet inn ved dugnad på Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Lørdag 23. august ble det gjennomført dugnad med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland.

Jan Erik Tangen er prosjektansvarlig for kartleggingen, overvåkingen og dugnadsinnsamling av stillehavsøsters i Telemark. Han har skrevet følgende rapport etter dugnaden:

Lørdag 23. august ble det gjennomført dugnad med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Dette er en del av et prosjekt Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gående vedrørende kartlegging, overvåking og sanering av stillehavsøsters.

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Stillehavsøsters er et miljøproblem

Stillehavsøsters er en fremmed, svartelistet art som raskt sprer seg i norske farvann, spesielt i strømrike gruntvannsområder. Med sin aggressive kolonisering og vekst er den en trussel mot både blåskjell og andre arter, blant annet vår norske flatøsters. I tillegg kan arten være til stor sjenanse for folk som bader. Mange av skjellene hos stillehavsøsters er nemlig svært skarpe og har ført til en rekke sårskader hos folk. Området ved Djupoddenskjæra og Kubukta på Jomfruland er mye brukt til bading. Området er nå ryddet for disse skarpe skjellene.

Forsøk med innsamling til konsum

For å redusere utbredelsen har Fylkesmannen avsatt midler til innsamlinger gjennom dugnader. Håndtering av innsamlet stillehavsøsters har imidlertid vært et problem. Regelverket tilsier at disse ikke uten videre kan deponeres på land eller i sjøen. Stillehavsøsters er imidlertid en ressurs som kan utnyttes til mat. Men for å få dette til må mye være på plass. I tillegg til avtale med grunneier, har det forut for dugnaden vært samarbeidet med Trond Sveen i Sunnhordland Havbruk og Wiggo Myrvang, Titan Eiendom i Brevikstrand, Bamble. Både høstingstillatelser, prøvetaking med tilhørende analyser mht til mulige algegifter, mottak, håndtering, transport, etc måtte klareres. Med dette på plass ble det avtalt levering av innsamlet stillehavsøsters til firmaet Sørskjell ved Grimstad.

Nær 10 tonn samlet inn på to år ved Djupoddenskjæra

Det var også dugnad i det samme området i august 2018. Det ble da samlet inn 4-5 tonn med stillehavsøsters. Femti personer arbeidet da iherdig en hel dag, men greide likevel ikke å fjerne hele forekomsten. I år deltok 60 personer på dugnaden, både barn, ungdom og voksne. På to år er det altså samlet inn nær 10 tonn med den uønskede arten stillehavsøsters bare i dette avgrensede området.

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Dyktige dugnadsfolk

Det var medlemmer i Stathelle Skolemusikkorps og innebandygruppa Stathelle Sharks i Stathelle og Omegn Idrettslag som hadde fått dugnadsoppdraget med innsamlingen. Disse sørget selv for transport til Jomfruland og hadde god kompetanse fra fjorårets aksjon. Det ble arbeidet iherdig gjennom hele dagen. Stillehavsøstersene ble denne gangen samlet inn i nett som hver tok mellom 10 og 15 kilo. Fulle nett ble samlet i hauger og deretter brakt om bord i båter som fraktet nettene til brygge i Brevikstrand og over på tilhengere. Derfra ble de samme dag kjørt til Sørskjells anlegg ved Grimstad. I alt 400 nett ble fylt med usorterte stillehavsøsters, både levende og døde individer. I Sørskjells anlegg vil stillehavsøstersene bli sortert slik at salgbar vare blir tatt hånd om. Årets innsamling er et prøveprosjekt. Det blir derfor spennende å følge dette framover.

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

 

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen

Stor dugnadsinnsats med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland. Foto: Jan Erik Tangen