Tillatelse - Revac AS

Revac AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til ny aktivitet på Linnestad næringsområde i Re kommune.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gir Revac AS tillatelse til ny aktivitet på Linnestad næringsområde i Re kommune. Tillatelse gis med visse vilkår. Det gis nye rammer for mottak, lagring og behandling av EE-avfall, skrapmetall, hardplast og kasserte kjøretøy, samt nye rammer for mottak, lagring og omlasting av kasserte batterier. Det stilles krav til de nye aktivitetene, nye krav til utslippskontroll, kompetansekrav og det skal utføres overvåking i resipient.

Fylkesmannen har også gjort nødvendige endringer i tillatelsen, herunder skjerpet støykrav og driftstid. Strukturelle endringer for øvrig er ikke av betydning for tillatelsens innhold. 

For mer informasjon om saken og om klageadgang vises til oversendelsesbrev og tillatelse som ligger i menyen til høyre.