Tillatelse - Kilen Brygge i Sandefjord

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn ved Kilen Brygge i Sandefjord for Kilen Utbygging 2 AS

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gir Kilen Utbygging 2 AS tillatelse til mudring og tildekking av sjøbunn i indre Sandefjordsfjorden. Tillatelsen omfatter mudring av inntil 600 m3 sjøbunn og tildekking av inntil 1600 m2 sjøbunn. 

 

For nærmere info om saken og om klageadgang vises til oversendelsesbrev og tillatelse som ligger i menyen til høyre.