Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


23.01.2020

Innspillsmøte – Fylkesmannens veiledere for dispensasjoner

Fylkesmannen ønsker innspill fra kommunene til våre nye veiledere for dispensasjonssaker.

15.01.2020

Søknad om utfylling ved Sjøparken Agnes i Larvik

Tinky AS søker om tillatelse til utfylling for å forsterke eksiterende molo og etablere ny molo i Larvik kommune.

06.01.2020

Høring – Metallco Grenland AS, Porsgrunn kommune

Metallco Grenland AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg på Hydrovegen, Herøya Industripark i Porsgrunn kommune

03.01.2020

Søk om tilskot til naturforvaltingstiltak

Ordningane omfattar mellom anna områda trua arter, trua naturtyper, prioriterte kulturlandskap og ville pollinerende innsekt. Søknadsfrist 15. januar 2020.

20.12.2019

Høring av tillatelse etter forurensningsloven for Bonden Grønthandel AS i Sande kommune

Bonden Grønthandel AS har eksistert siden 1984 som potetvaskeri, og har med tiden blitt utvidet med skrelling og kutting av grønnsaker. Under tilsyn ble det klart at virksomheten må ha tillatelse etter forurensningsloven til sin virksomhet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel