Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


27.03.2020

Funn av plastpellets i Larvik

Fylkesmannen har mottatt melding om påslag av plastpellets ved Rørvik i Larvik.

27.03.2020

Nå skal eiketrær på Tjøme, Brøtsø og Hvasser kartlegges

Frem mot sommeren vil grove og hule eiketrær på de tre hovedøyene i tidligere Tjøme kommune bli kartlagt nærmere. Formålet er å styrke kunnskapen om denne viktige naturtypen for forvaltningen, grunneiere og andre interesserte.

23.03.2020

Ærfugler døde på grunn av avmagring

Siste par uker er det gjort funn av mange døde ærfugler langs strendene i Telemark og Vestfold. Foreløpig obduksjonsrapport fra Veterinærinstituttet viser at fuglene mest sannsynlig har dødd av matmangel.

22.03.2020

Aldri var vi bedre!

"La oss gjør alt vi kan for at konsekvensene blir så små som mulig. Det gjør vi hvis alle følger myndighetens råd." Det skriver fylkesmann Per Arne Olsen i en kronikk du kan lese her.

19.03.2020

Fylkesmannen tar ytterligere grep for å hjelpe kommunene

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avlyser alle stedlige tilsyn innen barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern. I tillegg utsetter miljøvernavdelingen og beredskapsstaben alle tilsyn fram til 1. juni 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel