Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.08.2020

Tilrår vern av naturreservat i Drangedal kommune

Fylkesmannen tilrår vern av tre nye naturreservat og to utvidingar av eksisterande reservat i Drangedal kommune.

11.08.2020

Rupefjell og Selslinatten naturreservat i Notodden

Rupefjell og Selslinatten naturreservat vart verna 23. juni 2020, og dette er Notodden sitt 10. naturreservat.

07.08.2020

Fylkesmannen tilrår oppretting av Grøum naturreservat

Fylkesmannen tilrår oppretting av naturreservat for bøkeskog på Grøum i Tønsberg kommune.

07.08.2020

Ragn-Sells AS - søknad om overtakelse av tillatelse Versvikvegen 16 Porsgunn

Ragn-Sells AS har søkt om å få ta over tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for avfallsanlegget i Versvikvegen 16 i Porsgrunn. Samtidig søkes det om endring av gjeldende tillatelse for anlegget.

05.08.2020

Søknad om mudring og utfylling i Tveitvann – Kristiansand kommune

Fylkesmannen i Agder søker om løyve til mudring og utfylling i Tveitvann i Kristiansand kommune. Føremålet med tiltaket er å legge til rette for skjøtsel. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er settesfylkesmann for saka.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel