Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.04.2019

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene fra 15. april

Tid for egg og kylling! I påska starter ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark. Ferdselsforbudet skal sikre sjøfuglene ro i hekkesesongen. Brudd på forbudet kan straffes med bøter.

11.04.2019

Høring av verneplan for fredning av Kvelderønningen i Larvik

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender med dette ut en høring av verneplan for Kvelderønningen i Larvik kommune i Vestfold. Det ble meldt oppstart på området våren 2018.

10.04.2019

Plukking av ramsløk kan være forbudt

Plukking av ramsløk har blitt en trend for de som er interessert i å bruke naturen som spisskammers. Men dersom man plukker i et naturvernområde kan det være forbudt.

03.04.2019

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv

Rovviltnemda i region 2 har utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

28.03.2019

Frivillig skogvern - Ny verneplanprosess

Melding om oppstart av verneplanprosess for frivillig vern av skog på private eiendommer i Hjartdal, Notodden, Skien og Tinn kommuner i Telemark og Kongsberg kommune i Buskerud.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel