Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


05.06.2020

Frivillig vern av skog - Verneplan for Grøum i Tønsberg

Høyringa gjeld vern av eit område med eldre bøkeskog på ca. 80 dekar.

05.06.2020

Søknad om mudring og dumping ved Kastebukta båthamn i Norsjø

Føremålet med mudringa er å oppnå tilfredsstillande seilingsdjupn i felles båthamn. 

29.05.2020

Orientering om planlagd kartlegging av naturtypar i 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark orienterer med dette om at det kan bli gjennomført kartlegging av naturtypar på din eigedom i perioden juni-september i år. Kartlegginga er ein del av kunnskapslovnaden for natur som blei vedteken av Stortinget i 2015

28.05.2020

Følg med på vårflaumen

-Vi vil oppmoda folk om å sikre bygningar og anna som ligg tett på elveleia i forbindelse med fare for vårflaum. Det er mykje snø i fjellet som kan smelta på kort tid. Det seier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

27.05.2020

8 millionar til flaumvern i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen gir kommunane 8 millionar kroner til tiltak mot flaumskade. 4,5 millionar går til mobilt flaumvernutstyr. Pengane kjem frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel