Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

                                                        Fylkesmannen sine oppgåver ved aktutt forureining


21.10.2020

Skal overvake storauren i Tokkeåi

Statkraft skal overvake både ungfisk og gytefisk av storaure i Tokkeåi, fram til 2022. Dessutan skal det undersøkast genetisk - om ungar av storaure også blir storaure.

20.10.2020

Søknad frå Skagerak Varme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke i Tønsberg

Skagerak Varme AS søkjer om løyve etter forureningslova til forbrenning av returtrevirke ved eksisterande varmesentral på Kilen. Varmesentralen leverer varme til fjernvarmenettet i Tønsberg.

20.10.2020

Søknad frå Skien Fjernvarme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke

Skien Fjernvarme AS søkjer om løyve etter forureningslova til forbrenning av returtrevirke ved eksisterande varmesentral på Nylende. Varmesentralen leverer varme til fjernvarmenettet i Skien.

16.10.2020

Rolf Grohs AS søker om løyve etter forureiningslova til handsaming av hestegjødsel

Verksemda søker om løyve til å kompostere hestemøkk frå ulike private stallar i Grenlandsregionen.

14.10.2020

Nye område for naturtypekartlegging

Fylkesmannen får kvar haust i oppdrag frå Miljødirektoratet å foreslå nye område for naturtypekartlegging for neste år. Miljødirektoratet kartlegg natur etter systemet Natur i Norge (NiN). Miljødataene skal brukast som grunnlag for beslutningar i arealforvaltinga.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel