Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.02.2019

Regionalt miljøprogram i jordbruket

Regionalt miljøprogram inneholder forslag til felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. De vesentlige ordningene foreslås videreført. 


14.02.2019

Høring- Forvaltningsplan for Adalstjern naturreservat

Forvaltningsplanen for Adalstjern naturreservat ligger nå ute til offentlig høring. Fristen for uttalelser er 8.4.19. En forvaltningsplan skal veilede om skjøtsel, bruk og tilrettelegging som bidrar til å oppfylle hensikten med vernet.


14.02.2019

Høring- Forvaltningsplan for Adalstjern naturreservat

Forvaltningsplanen for Adalstjern naturreservat ligger nå ute til offentlig høring. Fristen for uttalelser er 8.4.19. En forvaltningsplan skal veilede om skjøtsel, bruk og tilrettelegging som bidrar til å oppfylle hensikten med vernet.


13.02.2019

Høring- Forvaltningsplan for Adalstjern naturreservat

Forvaltningsplanen for Adalstjern naturreservat ligger nå ute til offentlig høring. Fristen for uttalelser er 8.4.19. En forvaltningsplan skal veilede om skjøtsel, bruk og tilrettelegging som bidrar til å oppfylle hensikten med vernet.


07.02.2019

Søknad om mudring ved Hølen båthavn i Larvik kommune

Arne Rød & CO AS søker på vegne av Atle Møgster om tillatelse til å mudre 500 kvadratmeter sjøbunn med et masseuttak på 500 kubikkmeter utenfor bryggen tilhørende Hølen Båthavn, ved gbnr. 1007/20 i Larvik kommune. Masene skal levers til godkjent mottak og siltgardin skal benyttes.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel