Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.06.2019

Regjeringen vernet i dag 29 skogområder i elleve fylker

Et nytt naturreservat og to utvidelser av eksisterende reservater i Telemark.

21.06.2019

Ny veileder i skjøtsel av hule eiker

Den nye veilederen gir gode råd til alle som er involvert i forvaltning eller skjøtsel av gamle eiketrær. Hvilke miljøfaktorer påvirker hule eiker? Hvordan bør man arealplanlegge? Hvordan gjennomføre sikringstiltak eller skjøtte eikene på best mulig måte?

17.06.2019

Orientering om undersøkelser av naturverdier i utvalgte områder med kalkskoger i Telemark 2018

Fylkesmannen beklager at grunneierne ikke ble varslet om de planlagte undersøkelsene før de ble gjennomført.

06.06.2019

Bli med på østersdugnad!

5. juni ble «Østersdugnaden» lansert - en folkedugnad hvor alle som vil enkelt kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.

06.06.2019

Radiomerking av laks og sjøørret i Skiensvassdraget

Etter merking kan fiskens vandringer oppover i vassdraget kan følges.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel