Glimrende forhold for ungskogpleie i januar i de snøfattige områdene i Vestfold og Telemark

Gode forhold for ungskogpleie i januar i Undrumsdal, Tønsberg. Foto: Knut Ivar Løken
Gode forhold for ungskogpleie i januar i Undrumsdal, Tønsberg. Foto: Knut Ivar Løken

Mens ski-entusiastene venter med lengsel på stabile snøforhold, har skogkulturentreprenørene unormalt fine dager.

Barmark og konkurrerende vegetasjon fri for bladverk, gjør ungskogpleiejobben mer oversiktlig i valg av de rette framtidsstammene. For skogeier blir kostnadene lavere enn tilsvarende ungskogpleie i vekstperioden.

Forutsatt slike værforhold som i år, vil manuelt skogsarbeid i større grad kunne bli helårssysselsetting. I den siste femtenårsperioden er det utført ungskogpleie på gjennomsnittlig 32.000 daa per år i Vestfold og Telemark.  Vi anslår at behovet for ungskogpleie i fylket vårt er dobbelt så stort. Snøfattige vintre kan bidra til å sette fart på ungskogpleieaktiviteten.     

Kontaktpersoner