Klosterøya og Tømmerkaia

Urban dyrking på tømmerkaia. Forprosjekt gønn bydel på Klosterøya øst. Foto: Dag Jenssen
Urban dyrking på tømmerkaia. Forprosjekt gønn bydel på Klosterøya øst. Foto: Dag Jenssen

Fra kloster og papirindustri til attraktiv grønn bydel og urbant landbruk i sentrum av Skien

Samarbeidet «Urban dyrking på Tømmerkaia – Forprosjekt grønn bydel på Klosterøya Øst» la i desember 2019 fram sin rapport om utviklingspotensialet knyttet til den den nye grønne bydelen i Skien. Sentralt i arbeidet er eiendomsutvikler Steinar Moe Eiendom AS og den nye Skien videregående skole. Sammen med flere relevante aktører har de testet ut arealene med tanke på grønn læring, produksjon og rekreasjon. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark følger arbeidet og bidrar med ressurser via Klima- og miljømidler

Klosterøya ligger sentralt plassert i sentrum av Skien, omkranset av vann og fosser. I dag som en del av byens nye vannfront med boliger, skole og næring. Fram til reformasjonen var øya mest kjent for benediktinerklosteret Gimsøy og dets mangfoldige hager, i sin tid landets største nonnekloster. I nyere tid lå papirfabrikken Union Co på øya, seinere Norske Skog Union, nedlagt i 2006.

Eiendomsutvikler Steinar Moe Eiendom AS er en av flere aktører som har etablert seg på øya. Nye urbane møtesteder, boliger og opplevelsesarenaer vokser fram. Daglig leder Heidi Sjerve og prosjektleder Laurie Vestøl i Urban Space Lab AS, bruker urbant landbruk som en viktig del av verktøykassa. Spesielt med tanke på å etabler gode bærekraftige samhandlingsarenaer på tvers, er prinsippene funksjonelle. Utviklingen av interessante grønne uteområder for den nye Skien videregående skole er en del av denne satsingen.

 

Lenke til rapporten ligger i menyen til høyre.