BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201016T150000 DTSTAMP:20200918T223305Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201015T100000 LOCATION:Informasjon kommer SEQUENCE:0 SUMMARY:Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet UID:3aa02cd1-704e-4a48-a9f7-79e914a0e9b2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviter er også\; i hø\;st kommunale skoleeiere og barnehagemyndighete r til felles kontaktmø\;te på\; barnehage- og skoleområ\; det.

Frist: 15.10.2020 10:00
< div>Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/kurs-og-konferanser/20 20/10/felles-kontaktmote-oktober-2020/
Arrangør: Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe: Kommunale barnehagemyndigheter\, kommunale s koleeiere\, USN\, Utdanningsforbundet og Fagforbundet (fylkesnivå)
< /body> BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR