BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200206T150000 DTSTAMP:20200711T113635Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200206T093000 LOCATION:Hotel Vic\, Porsgrunn SEQUENCE:0 SUMMARY:Møte om tilskudd helse- og omsorg 2020 UID:195fee17-3d43-4445-895e-2378c1218fca X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen inviterte til informa sjonsmø\;te om aktuelle tilskuddsordninger som vi har ansvar for in nen \;helse- og omsorgstjenesten i kommunene\, inkludert psykisk hels e og rusfeltet. Se presentasjonene fra mø\;tet til hø \;yre i artikkelen. \;

Frist: 06.02.2020 09:30
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og- telemark/kurs-og-konferanser/2020/02/mote-om-tilskudd-helse--og-omsorg-20 20/
Arrangør: Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe: Kontaktpersoner i kommunene i Vestfold og Telemark for tilskudd hels e- og omsorgsfeltet\, kommunalsjefer\, andre relevante medarbeidere
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Møte om tilskudd helse- og omsorg 2020 TRIGGER:-P78DT2H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR