BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191205T153000 DTSTAMP:20200710T040452Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191205T093000 LOCATION:Ælvespeilet\, Porsgrunn SEQUENCE:0 SUMMARY:Jordvernkonferansen 2019 Vestfold og Telemark – «Matjord vokser i kke på trær» UID:04f42433-c7dc-41d3-ae2a-dd1cf545f04c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Jordvernkonferansen arrangeres 5. desember 2019 på\; Æ\;lvespeilet i Porsgrunn. Dette er FNs jord dag.

Frist: 24.11.2019 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfo ld-og-telemark/kurs-og-konferanser/2019/12/jordvernkonferansen-2019-vestf old-og-telemark---matjord-vokser-ikke-pa-trar/
Arra ngør: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Jordve rnforeningen i Vestfold
Målgruppe: Politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunene\, samt offentlige o g private planleggere\, landbruks- og miljøforvaltningen i kommunene og a ndre med interesse for jordvern. Alle er velkomne.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Jordvernkonferansen 2019 Vestfold og Telemark – «Matjord vokser i kke på trær» TRIGGER:-P108DT22H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR