BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190603T150000 DTSTAMP:20190915T131317Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190603T093000 LOCATION:Comfort Hotel Porsgrunn SEQUENCE:0 SUMMARY:Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - engelsk grunns kole UID:e90cfa2a-ada1-4865-ac36-c20aeb1ecdc6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen inviterer til sensors kolering for alle som er oppnevnt til sensorer vå\;ren 2019 i sentra lt gitt skriftlig eksamen.

Frist: 24.05.20 19 23:00
Lenke: https://www.fylke smannen.no/vestfold-og-telemark/kurs-og-konferanser/2019/06/sensorskoleri ng---sentralt-gitt-skriftlig-eksamen---engelsk-grunnskole/
Arrangør: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/oppvekst avdelingen
Målgruppe: Oppnevnte sensorer i eng elsk (ENG0012)
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - engelsk grunns kole TRIGGER:-P52DT2H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR