BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190604T150000 DTSTAMP:20190826T060443Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190604T090000 LOCATION:Rådhuset i Kragerø SEQUENCE:0 SUMMARY:Kommuneøvelse\, Kragerø UID:98ed2c34-46fb-4f02-8ae1-03ea812a2b7c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Frist: 04 .06.2019 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/kurs-og-k onferanser/2019/06/kommuneovelse---kragero/
Arrangø r: Beredskapsstaben\, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
< div>Målgruppe: Kommunal kriseledelse og krisestab< /body> BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kommuneøvelse\, Kragerø TRIGGER:-P41DT11H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR