BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T153000 DTSTAMP:20190915T132109Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190528T093000 LOCATION:Comfort Hotel Porsgrunn SEQUENCE:0 SUMMARY:Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - norsk videregå ende UID:8e97280e-2215-4d31-87c7-a075a8935e65 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen inviterer til sensors kolering for alle som er oppnevnt til sensorer i norsk hovedmå\;l og norsk sidemå\;l vå\;ren 2019 i sentralt gitt skriftlig eksamen i videregå\;ende opplæ\;ring.

Frist: 20.05.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-t elemark/kurs-og-konferanser/2019/05/sensorskolering-norsk-28.05.2019/
Arrangør: Oppvekstavdelingen - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe: Oppnevnte sen sorer i norskhovedmål (NOR1211/NOR1231) og norsk sidemål (NOR1212/1232) BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen - norsk videregå ende TRIGGER:-P55DT2H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR