Opplæring Agros SMIL og drenering

Dato:
13. februar 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Statens hus, Gjerpensgate 14, 3716 Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
11.02.2019 12:00:00

Det inviteres til opplæring i det nye fagsystemet Agros-SMIL og Agros-drenering for landbruksforvaltningen i kommunene. 

Det meste av dagen vil gå med til opplæring i Agros – det nye fagsystemet for blant annet tilskudd til drenering og SMIL. Aud Torild og Miriam har vært på opplæring i Landbruksdirektoratet og tar ansvar for undervisningen. Deler av dagen kommer dere til å jobbe i en testdatabase for Agros. Ta med egen PC.

Vi setter av noe tid til det som haster av informasjon om RMP-tilskudd, SMIL, tilskudd drenering, erstatning avlingssvikt, produksjonstilskudd, Landbruksregisteret, tilganger og annet rundt fagsystemene. Endelig program kommer senere.

Nå når vi er så mange kommuner og har lange reiseavstander, blir det færre kompetansesamlinger og vi må samle flere temaer til samme dag. Kompetansesamlingen er gratis, men reiseutgiftene må dekkes selv.

Påmelding innen mandag 11. februar kl 12.

Dato:
13. februar 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Statens hus, Gjerpensgate 14, 3716 Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
11.02.2019 12:00:00