Fagfornyelsen: Dybdelæring, kompetansebegrepet og læreplanforståelse

Dato:
28. mars 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Jarlsberg konferansesenter
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Lærere og ledere i grunnskole og videregående skole i Vestfold, samt representanter for kommunenes skoleeiernivå.
Påmeldingsfrist:
11.03.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Lederforum for oppvekst og opplæring i Vestfold har et samarbeid som skal sikre at vestfoldskolene er klare når fagfornyelsen implementeres høsten 2020.

Som del av dette arrangeres det flere nettverksmøter og seminarer for ulike målgrupper i skolen. Denne storsamlingen om fagfornyelsen er for kommunale og private skoler i Vestfold fylke, og dette er en felles satsing med bakgrunn i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen. Hver skole kan melde på inntil 3 deltakere.

Samlingen er en frittstående seminardag med fokus på dybdelæring, kompetansebegrepet og læreplanforståelse. 

Program for dagen:

Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen

- kompetansebegrepet, dybdelæring, tverrfaglige emner og læreplanstruktur

Ida Large – Utdanningsdirektoratet

Profesjonens rolle i arbeidet med fagfornyelsen

Tormod Korpås – Lederrepresentant i sentralstyret Utdanningsforbundet
Tormod Korpås var også medlem i Ludvigsenutvalget

Læreplaner – mellom teori, trender og tradisjon

Torbjørn Ryssevik – spesialrådgiver - Utdanningsforbundets sekretariat

Utprøving av dybdelæring

– et praksiseksempel fra Ekeberg skole i Holmestrand

KS og fagfornyelsen

Ann-Kariin Iversen - KS BTV

Rekruttering av lærere til fremtidens skole

v/ USN

Erfaringsdeling og refleksjon

 

Legg til i egen kalender
Dato:
28. mars 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Jarlsberg konferansesenter
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Lærere og ledere i grunnskole og videregående skole i Vestfold, samt representanter for kommunenes skoleeiernivå.
Påmeldingsfrist:
11.03.2019 23:00:00