BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201201T000000 DTSTAMP:20201126T013504Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201201T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Rolf Grohs AS søker om løyve etter forureiningslova til handsaming av hestegjødsel UID:ca678c36-d07b-4508-a027-2f5d01f0cbcb X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Verksemda sø\;ker om l&oslas h\;yve til å\; kompostere hestemø\;kk frå\; ulike private stallar i Grenlandsregionen.

Frist: 01.12 .2020 00:00
Lenke: https://www.f ylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/horinger/2020/12/rolf-grohs-as-soker- om-loyve-etter-forureiningslova-til-handsaming-av-hestegjodsel/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Rolf Grohs AS søker om løyve etter forureiningslova til handsaming av hestegjødsel TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR