BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201005T000000 DTSTAMP:20201023T223207Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201005T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensnin gsloven UID:1b1f3600-6ad1-498a-9bb4-1d8d242399ad X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

DuoZink AS har sø\;kt om til latelse til virksomhet etter forurensningsloven for sin fabrikk på\; Borgeskogen i Sandefjord.

Frist: 05.10.20 20 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen. no/vestfold-og-telemark/horinger/2020/10/duozink-as-har-sokt-om-tillatels e-til-virksomhet-etter-forurensningsloven/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensnin gsloven TRIGGER:-P9DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR