BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200815T000000 DTSTAMP:20200918T201314Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200815T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om utsleppsløyve for nye Søbyholmen reiningsanlegg UID:f150962c-27ed-44f5-abfa-9aa333d7dc17 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tø\;nsberg kommune sø\ ;ker om utsleppslø\;yve for nye Sø\;byholmen reinseanlegg. Re inseanlegget og leidningsnettet vil utvidast for å\; ta imot st&osla sh\;rre mengder avlø\;psvatn frå\; Krakken reinseanlegg og spr eidd avlø\;p.

Frist: 15.08.2020 00:0 0
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark /horinger/2020/08/soknad-om-utsleppsloyve-for-nye-sobyholmen-reiningsanle gg/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om utsleppsløyve for nye Søbyholmen reiningsanlegg TRIGGER:-P17DT11H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR