BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191220T000000 DTSTAMP:20200928T123715Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191220T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om mudring ved Holtane Vel- og Båtforening i Færder kommune UID:856d29b9-5596-4231-bf00-938a5dc4b57e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Arne Rø\;d &\; CO AS s&os lash\;ker på\; vegne av Holtane Vel- og Bå\;tforening om tillat else til å\; mudre i Fæ\;rder kommune\, og dumping ved Beinskj& aelig\;ra dumpefelt i Sandefjord kommune.

Frist: 20.12.2019 00:00
Lenke: https://www.fylke smannen.no/vestfold-og-telemark/horinger/2019/12/soknad-om-mudring-ved-ho ltane-vel--og-batforening-i-farder-kommune/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om mudring ved Holtane Vel- og Båtforening i Færder kommune TRIGGER:-P141DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR