BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191217T000000 DTSTAMP:20200928T115344Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191217T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - Søknad om tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i N otodden kommune UID:2e46a4a2-2526-4ded-9e9a-828d7f4e07c6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Vannfronten Eiendom AS sø\;k er om tillatelse til tiltak i forurenset grunn på\; Jernverkstomta i Notodden kommune. Eiendommen skal utvikles til ulike formå\;l i hen hold til kommunens reguleringsplan.

Frist: 17.12.2019 00:00
Lenke: https:// www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/horinger/2019/12/horing---soknad -om-tiltak-i-forurenset-grunn-pa-jernverkstomta-i-notodden-kommune/ BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - Søknad om tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i N otodden kommune TRIGGER:-P143DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR