BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190624T000000 DTSTAMP:20190915T132127Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190624T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring – Endring av verneforskrifter for Langesundstangen og Stein vika naturreservater UID:1a75a92d-9063-4f4a-8a1e-9342cac1255d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen foreslå\;r mindr e endringer av verneforskriftene for de to naturreservatene i Bamble komm une.

Frist: 24.06.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/vestfol d-og-telemark/horinger/2019/06/horing--endring-av-verneforskrifter-for-la ngesundstangen-og-steinvika-naturreservater/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring – Endring av verneforskrifter for Langesundstangen og Stein vika naturreservater TRIGGER:-P41DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR