Høring – Endring av verneforskrifter for Langesundstangen og Steinvika naturreservater


Høringsfrist 24. juni 2019 00:00

Utsiktspunkt på  Langesundstangen i Bamble, men det er ikke bålplass på dette stedet.
Utsiktspunkt på Langesundstangen i Bamble, men det er ikke bålplass på dette stedet. (Foto: FMVT v/Trond Eirik Silsand)

Fylkesmannen foreslår mindre endringer av verneforskriftene for de to naturreservatene i Bamble kommune.

Fylkesmannen foreslår at forskriftene endres slik at det tillates bålbrenning/grilling på tilrettelagte bålplasser på angitte steder.

Dessuten foreslås det å åpne opp for sykling på hovedveien gjennom Langesundstangen naturreservat.

 

Du kan komme med merknader til forslagene innen 24.06.2019.

Vi ber om at du bruker vår epostadresse fmvtpost@fylkesmannen.no