Veien videre - arbeidet med resultater fra nasjonale prøver 2019

Høsten 2019 gjennomførte ca. 4 600 elever på 5. trinn i Vestfold og Telemark nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte ca 4 800 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og ca. 4 700 elever på 9. trinn gjennomførte de samme prøvene i lesing og regning.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene fra nasjonale prøver kategoriseres i tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem mestringsnivåer på 8. og 9. trinn.

Resultatene for kommuner og skoler og hjelp til bruk av resultatene i klasserommet, skolen og i kommunen finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Se lenke til høyre i denne siden.