Fylkesmannen ønsker forslag til Dronning Sonjas skolepris 2019 - i år er det kanskje din skole?

Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker å nominere minst to skoler fra hele grunnopplæringen. Frist for å sende inn til Fylkesmannen er 26. august.

Hva skal til?

  • Beskrive arbeidet med elevenes skolemiljø
  • Beskrive arbeidet med inkludering og det å høre til
  • Beskrive hvordan en arbeider med de gode relasjonene i skolen
  • Beskrive hvordan de arbeider med elevmedvirkning
  • Beskrive samarbeidet mellom skole og hjem
  • Beskrive hvordan alle tilsatte samarbeider om likeverd og inkludering

 

Hvem kan sende inn forslag til Fylkesmannen?

Ledere, lærere og elever kan gå sammen om å foreslå skolen sin. Foreldreutvalg, organisasjoner og lag som kjenner til skolens arbeid, kan foreslå skolen sin.

Det er skoleeier som skal sende inn kandidater til Fylkesmannen.

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget filmer av noen tidligere nominerte skoler. Hensikten er å få flere til å bli oppmerksom på Dronning Sonjas skolepris. De har også et ønske om at flere skoleeiere skal melde på egne skoler som kandidater. Filmene ligg tilgjengelige på direktoratets nettsider.

Frist og påmelding

Frist for innsending til Fylkesmannen i Telemark er 26.august 2019. Skjemaet ligger elektronisk på utdanningsdirektoratets sine sider og må sendes til Fylkesmannen. Se mer informasjon om prisen og søknadsskjema på udirs sine sider. I tillegg skal det legges ved relevant dokumentasjon. De nominerte fra Vestfold og Telemark blir gjort offentlig i uke 36. Alle som er nominerte blir offentliggjort i den samme uken.

Prisen

Prisen deles ut etter planen av hennes Majestet Dronningen på den prisvinnende skolen 2. desember. Skolen som vinner får kr. 250 000, diplom og et kunstverk.