Fortell hva du mener om de nye læreplanene

Nå kan du påvirke innholdet i skolen. Fra 2020 innføres nye læreplaner (Fagfornyelsen). Utdanningsdirektoratet trenger innspill. Svarfristen er 18.juni 2019. Fylkesmannen oppfordrer kommuner, skoler og andre interesserte til å uttale seg.

I 2020 er et merkeår i skolen. Det kommer store og små endringer i hva elevene skal lære. Arbeidet med innføring av nye planer kalles Fagfornyelsen.

Utdanningsdirektoratet har lagt fram forslag til nye læreplaner og inviterer skoler, kommuner, universiteter og høyskoler, foreldre, elever og andre interesserte til å gi tilbakemelding. Høringen pågår nå med en frist 18.juni.

Det er flere år siden arbeidet med de nye planene startet opp. Helt fra starten valgte direktoratet å ha en åpen prosess og lytte til innspill. Sosiale medier har gjort det mulig å komme i kontakt med store brukergrupper. Før høringen startet var det kommet 7000 innspill. Utdanningsdirektoratet sier at de nye læreplanene er et gigantisk samskapingsprosjekt med skolesektoren. Foreldre, elever og interesseorganisasjoner har hatt mulighet til å påvirke innholdet. Nå er forslagene til nye planer klare. Til høsten skal de siste avgjørelsene tas. Den siste muligheten til å påvirke det endelige resultatet er NÅ.

Hvorfor fornyes fagene?

 1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.
 2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.
 3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Tverrfaglige tema

 Tre tverrfaglige temaer skal prioriteres. De tre temaene er:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant.

Oppbygningen av de nye læreplanene

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men ansvaret for dem skal tydeliggjøres. Læreplanen får en ny struktur.

 1. Om faget
 • Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet
 • Kjerneelementer i faget
 • Fagspesifikk tekst om verdier og prinsipper i overordnet del
 • Tverrfaglige tema i faget
 • Grunnleggende ferdigheter i faget
 1. Kompetansemål

 2. Vurdering
 • Fagspesifikk omtale av vurdering
 • Bestemmelser om sluttvurdering

Vi har hentet mye av denne informasjonen fra Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Lenker til informasjon der finner du til høyre på denne siden.