Avslutning av Felles nasjonalt tilsyn i Bamble kommune etter tilsynsrapport

Fylkesmannen i tidligere Telemark har i perioden 8. august 2018 og fram til 13. mai 2019 ført tilsyn med Bamble kommune.

I tilsynet om Skolemiljø har Fylkesmannen fått et tilsvar og en plan for når og hvordan arbeidet skal gjøres. Vi har vurdert tilbakemeldingen fra kommunen og finner det sannsynlig at lovbruddene er rettet, og/eller at det er plan for hvordan det videre arbeidet skal sørge for å rette opp det vi hadde av merknader.

Kapittel 9 A i Opplæringsloven omhandler elevens skolemiljø. Den skal sikre barn og unge i grunnskole og videregående skole et trygt og godt skolemiljø. Skolen har en plikt og et ansvar som i denne loven fra 1. august 2017 er skjerpet, jf. § 9A-4.

Fylkesmannen vil gi Bamble kommune ros for et grundig og systematisk arbeid og ønsker de lykke til med det videre arbeidet.

Les mer om tilsynet under tilsynskalenderen.