Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Klage på karakter i grunnskolen


Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Dersom du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.04.2020

Du sender klagen din til skolen. Skolen sender deretter saken videre til Fylkesmannen. Skolen kan ikke endre karakteren din før klagen har vært til behandling hos Fylkesmannen.

Eksamen for avgangselever i grunnskolen er avlyst våren 2020. Kravene til å sette standpunkt før eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret. 

Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og i vårt infoskriv. Lenker finner du på denne siden.

Du kan også ta kontakt med Oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på tlf. 33 37 10 00 eller fmvteksamen@fylkesmannen.no hvis du har spørsmål.

Kontaktpersoner

Innsending av karakterklage til Fylkesmannen

Vi ber skolene benytte seg av den elektroniske løsningen for registrering av klager på standpunkt. Skolen skal registrere all generell informasjon i et elektronisk skjema og har muligheten til å laste opp aktuell dokumentasjonen i klagen som vedlegg. Løsningen er sikker, slik at dokumenter som er unntatt offentlighet også kan sendes elektronisk.

Skjemaet skal brukes både ved oversendelse av klage på standpunktkarakter i fag og ved klage i orden og i oppførsel. Vi ber om at det blir fyllt ut ett skjema for hver karakter det blir klaget på. 

Vi håper at bruken av det elektroniske skjemaet vil lette deres arbeid.

Gå til elektronisk skjema

Merk at det ikke er nødvendig å logge seg på. Klikk på "Direkte til skjema".