Hopp til innhold

Tips til bedrifter

Sorter avfall på arbeidsplassen, og lever til godkjent avfallsmottak.

Sørg for at avfallsbeholdere er godt sikret. Vær og vind kan føre avfallet på ville veier. Plastavfall, og produkter som brukes i plastproduksjon (for eksempel isopor), bør lagres i tette containere eller innendørs. Bruk for eksempel nett over containere for å hindre at avfall blåser avgårde. Ha rutiner for å lukke dører ved sterk vind.

Bidra i opprydningsarbeid. Ha rutiner og gjennomfør regelmessig kontroll/overvåkning og rydding på egne og nærliggende områder.

Kartlegg produksjonsvann/avløpsvann med tanke på utslipp av plast og mikroplast. For eksempel vil spylevann som går ubehandlet til sluk kunne medføre at plastrester, maling og støv ender i havet. Påse at biofilmbærere fra avløpsrenseanlegg ikke havner i miljøet.

Gjennomfør risikovurderinger med hensyn på forsøpling og utslipp av plast og mikroplast. Iverksett eventuelt risikoreduserende tiltak.

Tips til tromsværingen

Ikke kast søppel i naturen. Plast brytes ikke ned, men opp til små plastpartikler som kan være skadelig for dyr.

Aldri kast Q-tips, engangslinser og annet som ikke skal i do, i do. Plastgjenstander kan unngå å bli fanget opp av renseanlegg.

Vask og kildesorter plasten. Vi sparer to kilo råolje for hvert kilo plast som resirkuleres.

Unngå plastpose på bananene, kiwiene, frukt og grønt, som heller kan skrelles eller vaskes.

Bruk drikkeflaske, termokopp, matboks og tøynett i stedet for engangsprodukter.

Å sykle, gå eller ta bussen reduserer utslippene av mikroplast. Bildekk er den største kilden til mikroplast i havet i Norge (Miljødirektoratet 2017).

Begrens bruk og vask av syntetiske plagg. Disse kan frigi mikroplast til havet.

Engasjer deg. Det finnes en rekke organisasjoner i fylket som arbeider for å begrense den marine forsøplingen.

Plukk søppel. Alle bidrag nytter!


PS. Det koster penger å levere marint avfall, hvis du ikke har en avtale med et avfallsselskap.

Tromsværingenes plastfrie tips