BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200303T000000 DTSTAMP:20200329T163233Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200303T000000 LOCATION:Nesseby kommune SEQUENCE:0 SUMMARY:Nesseby kommune -tilsyn etter barnehageloven UID:fcbc0c8c-d731-4369-8c09-a84ca9551b29 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tema for tilsynet er barnehagemynd ighetens veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager\, jf. b arnehageloven §\;§\; 8 og 16.

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/t roms-finnmark/tilsyn/2020/03/nesseby-kommune--tilsyn-etter-barnehageloven /
Arrangør: Oppvekst- og barnevernsavdelin gen
Målgruppe: Barnehagemyndigheten i Nesseby kommune
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Nesseby kommune -tilsyn etter barnehageloven TRIGGER:-P13DT9H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR